Kvalitet

En del i att uppnå en hög kvalitet och säkerhet samt god arbetsmiljö är också att ta ett gemensamt ansvar för förebyggande av missbruk av droger. Se även vår drogpolicy och arbetsmiljöplan.