Miljö & Säkerhet

Miljö

I samarbete med våra kunder skall Bwg Industriservice Sverige AB orsaka minsta möjliga negativa påverkan på miljön i samband med utförande av åtaganden. Vi arbetar enligt gällande arbetsmiljöplan som naturligtvis är väl förankrad hos personalen. I samband med utförda arbeten hos varje specifik kund sätter vi stor vikt vid att anpassa arbetssättet så att den egna personalen är väl insatt i de rutiner som gäller.

Säkerhet

Säkerheten sätts alltid i främsta rummet men fördenskull ger vi inte avkall på kvaliteten. Kvalitet och säkerhet går hand i hand och då behov finns ges alltid utrymme för vidareutbildning av personalen.