Om oss

Företaget grundades 2009 av Dennis Werme och Leif Gustavsson som fortfarande äger och driver företaget.

W&G Service Group Sverige AB har utvecklats bra sedan starten 2009 och är idag ett ekonomiskt starkt företag som ständigt arbetar för att utveckla och expandera verksamheten.

Vi har en vision om att bygga upp ett starkt företag med en bred verksamhet för att minska känsligheten för konjuktursvängningar och därav skapa en trygg miljö för vår personal och våra kunder.

Vi arbetar ständigt med att säkra kvaliteten på våra produkter och tjänster detta görs med konternuerliga utbildningar och interna kvalitetskontroller. Företaget har en genomarbetad arbetsmiljöplan som samtlig personal samt UE är insatta i och arbetar efter.

Säkerheten är den viktigaste delen i verksamheten därför lägger vi mycket energi på att ständigt förbättra och utveckla säkerhetsarbetet, Vi utbildar vår personal inom hälsa/miljö och säkerhet för att ständigt vara uppdaterade och medvetena om riskerna i vårat arbete.